Trong kháng chiến chống Pháp, ta mở chiến dịch nào tấn công địch ở đồng bằng Hà Nam Ninh?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬTrong kháng chiến chống Pháp, ta mở chiến dịch nào tấn công địch ở đồng bằng Hà Nam Ninh?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Trong kháng chiến chống Pháp, ta mở chiến dịch nào tấn công địch ở đồng bằng Hà Nam Ninh?

Trả lời: Chiến dịch Quang Trung

CHIA SẺ