Trong kháng chiến chống Pháp kéo dài 9 năm, từ 1946 đến 1954, nội các chính phủ Pháp đổ vỡ bao nhiêu lần?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬTrong kháng chiến chống Pháp kéo dài 9 năm, từ 1946 đến 1954, nội các chính phủ Pháp đổ vỡ bao nhiêu lần?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Trong kháng chiến chống Pháp kéo dài 9 năm, từ 1946 đến 1954, nội các chính phủ Pháp đổ vỡ bao nhiêu lần?

Trả lời: 20 lần

CHIA SẺ