Câu 140: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 140: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe con (E), mô tô (C).
2. Xe tải (A), mô tô (D).
3. Xe khách (B), mô tô (C).
4. Xe khách (B), mô tô (D).

 

Đáp án: 3

CHIA SẺ