Câu 137: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 137: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

1. Xe khách, mô tô.
2. Tất cả các loại xe trên.
3. Không xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông.

Đáp án: 2

CHIA SẺ