Câu 79: Trong các hành vi dưới đây, người lái xe mô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 79: Trong các hành vi dưới đây, người lái xe mô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 79: Trong các hành vi dưới đây, người lái xe mô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào?

1. Điều khiển xe đi bên phải chiều đi của mình.
2. Điều khiển xe đi trên phần đường, làn đường có ít phương tiện tham gia giao thông.
3. Đi đúng phần đường, làn đường quy định; đội mũ bảo hiểm đúng quy cách.
4. Đội mũ bảo hiểm ở nơi có biển báo bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

 

Đáp án: 1,3

CHIA SẺ