Trong các đời vua Nguyễn, vua nào ngự ở ngai vàng lâu nhất?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬTrong các đời vua Nguyễn, vua nào ngự ở ngai vàng lâu nhất?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Trong các đời vua Nguyễn, vua nào ngự ở ngai vàng lâu nhất?

Trả lời: Vua Tự Đức

CHIA SẺ