Trọng tài chính thức ra sân cùng cầu thủ và được thổi còi vào năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎITrọng tài chính thức ra sân cùng cầu thủ và được thổi còi vào năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Trọng tài chính thức ra sân cùng cầu thủ và được thổi còi vào năm nào?

Trả lời : Năm 1878: Trọng tài chính thức ra sân cùng cầu thủ và được thổi còi. ( trước đó trọng tài chính và trọng tài biên đứng ở ngoài để giải quyết các vấn đề phát sinh)

CHIA SẺ