Trọng tài chính thức điều khiển trận đấu trong sân áp dụng năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎITrọng tài chính thức điều khiển trận đấu trong sân áp dụng năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Trọng tài chính thức điều khiển trận đấu trong sân áp dụng năm nào?

Trả lời: Năm 1900: Trọng tài chính thức điều khiển trận đấu trong sân.

CHIA SẺ