Trận đấu chính thức chia làm hai hiệp, có giờ nghỉ giải lao. Hai đội đổi sân sau giờ nghỉ được áp dụng năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎITrận đấu chính thức chia làm hai hiệp, có giờ nghỉ giải lao. Hai đội đổi sân sau giờ nghỉ được áp dụng năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Trận đấu chính thức chia làm hai hiệp, có giờ nghỉ giải lao. Hai đội đổi sân sau giờ nghỉ được áp dụng năm nào?

Trả lời: Năm 1882: Trận đấu chính thức chia làm hai hiệp, có giờ nghỉ giải lao. Hai đội đổi sân sau giờ nghỉ.

CHIA SẺ