Trần Quang Khải là con trai thứ mấy của vua Trần Thánh Tông?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬTrần Quang Khải là con trai thứ mấy của vua Trần Thánh Tông?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Trần Quang Khải là con trai thứ mấy của vua Trần Thánh Tông?

Trả lời: Thứ ba

CHIA SẺ