Câu 118: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 118: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

1. Mô tô.
2. Xe con.

Đáp án: 2

CHIA SẺ