Câu 52: Trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt thì loại phương tiện nào được quyền ưu tiên đi trước?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 52: Trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt thì loại phương tiện nào được quyền ưu tiên đi trước?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 52: Trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt thì loại phương tiện nào được quyền ưu tiên đi trước?

1. Phương tiện nào bên phải không vướng.
2. Phương tiện nào ra tín hiệu xin đường trước.
3. Phương tiện giao thông đường sắt.

 

Đáp án: 3

CHIA SẺ