Thuật ngữ “Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa” nói về sự kiện gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬThuật ngữ “Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa” nói về sự kiện gì?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Thuật ngữ “Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa” nói về sự kiện gì?

Trả lời: Mở đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, cuối 1946 đầu 1947 với những thắng lợi của Trung đoàn Thủ đô.

CHIA SẺ