Câu 142: Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 142: Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe khách, mô tô.
2. Xe tải, mô tô.
3. Xe con, xe tải.

Đáp án:3

CHIA SẺ