Câu 122: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 122: Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe khách, mô tô.
2. Xe tải, mô tô.
3. Xe con, xe tải.

 

Đáp án: 3

CHIA SẺ