Câu 121: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 121: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

1. Xe con và xe khách.
2. Mô tô.

 

Đáp án: 1

CHIA SẺ