Câu 144: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 144: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe mô tô
2. Xe ô tô con
3. Không xe nào vi phạm

 

Đáp án: 1,2

CHIA SẺ