Câu 127: Theo mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 127: Theo mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Theo mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

1. Cả ba hướng.
2. Hướng 1 và 3. 3- Chỉ hướng 1.

 

Đáp án: 1

CHIA SẺ