Câu 136: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 136: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

1. Mô tô, xe con.
2. Xe con, xe tải.
3. Mô tô, xe tải.
4. Cả ba xe.

 

Đáp án: 3

CHIA SẺ