Câu 138: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 138: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi.

1. Cả ba hướng.
2. Hướng 1 và 2
3. Hướng 1 và 3
4. Hướng 2 và 3

 

Đáp án: 3

CHIA SẺ