The Rock (diễn viên nổi tiếng trong Xác ướp Ai Cập và Vua Bọ cạp) từng xuất thân là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIThe Rock (diễn viên nổi tiếng trong Xác ướp Ai Cập và Vua Bọ cạp) từng xuất thân là gì?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

The Rock (diễn viên nổi tiếng trong Xác ướp Ai Cập và Vua Bọ cạp) từng xuất thân là gì?

Trả lời: Võ sĩ đô vật

CHIA SẺ