Thủ môn được quyền dùng tay chơi bóng trong khu vực 16m50 được áp dụng năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIThủ môn được quyền dùng tay chơi bóng trong khu vực 16m50 được áp dụng năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Thủ môn được quyền dùng tay chơi bóng trong khu vực 16m50 được áp dụng năm nào?

Trả lời: Năm 1894: Thủ môn được quyền dùng tay chơi bóng trong khu vực 16m50.

CHIA SẺ