Thời gian thi đấu giảm xuống còn 1 tiếng rưỡi được áp dụng từ năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIThời gian thi đấu giảm xuống còn 1 tiếng rưỡi được áp dụng từ năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Thời gian thi đấu giảm xuống còn 1 tiếng rưỡi được áp dụng từ năm nào?

Trả lời:Năm 1871: Thời gian thi đấu giảm xuống còn 1 tiếng rưỡi. Thủ môn được dùng tay chơi bóng trong khu vực của khung thành đội nhà.

CHIA SẺ