Tháng 9/1939, chiến tranh thứ hai bùng nổ bằng sự kiện Đức tấn công nước nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬTháng 9/1939, chiến tranh thứ hai bùng nổ bằng sự kiện Đức tấn công nước nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Tháng 9/1939, chiến tranh thứ hai bùng nổ bằng sự kiện Đức tấn công nước nào?

Trả lời: Ba Lan.

CHIA SẺ