Thành phố Hà Nội có tên gọi đầu tiên trong lịch sử là Tống Bình. Tên gọi này xuất hiện từ thế kỉ thứ mấy?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬThành phố Hà Nội có tên gọi đầu tiên trong lịch sử là Tống Bình. Tên gọi này xuất hiện từ thế kỉ thứ mấy?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Thành phố Hà Nội có tên gọi đầu tiên trong lịch sử là Tống Bình. Tên gọi này xuất hiện từ thế kỉ thứ mấy?

Trả lời: Thứ V

CHIA SẺ