Thành Cổ Loa còn có tên gọi nào khác?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬThành Cổ Loa còn có tên gọi nào khác?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Thành Cổ Loa còn có tên gọi nào khác?

Trả lời: Thành Cổ Loa xưa thuộc về Bắc Ninh còn có tên là Tử Long Thành, người Đường gọi là Côn Luân Thành.

CHIA SẺ