Tại sao người Việt Nam gọi người Trung Quốc là Tàu?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎITại sao người Việt Nam gọi người Trung Quốc là Tàu?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Xin hỏi: Tại sao người Việt Nam gọi người Trung Quốc là Tàu? tôi hay gọi trung quốc là Tàu nhưng thực sự không hiểu ý nghĩa của từ Tàu lắm?

CHIA SẺ
1 Trả lời
vietwiki.vn Nhân viên trả lời 2 năm cách đây

Thực ra từ người Tàu hay người Trung Quốc là có ý nghĩa của nó.  Người trung quốc trải đi khắp trên thế giới, hầu như nước nào họ cũng có mặt, đặc biệt là Việt Nam thời phong kiến  họ di cư sang việt nam sinh sống rất nhiều.
Trong từ hán việt sưa từ “Tàu” nghĩa là “Đậu” ha nôm na nói về những người ở vùng khác đến gọi là “Ăn nhờ ở đậu” nên mới có từ người Tàu hay người ăn nhờ ở đâu, dân ngụ cư. Do vậy dân ta hay gọi người Trung Quốc là người Tàu hay Tàu

Chú ý nhé: Nếu bạn gặp sinh viên trung quốc ở Việt Nam hay gọi là lưu học sinh thì nếu bạn gói bọn nó là Tàu nó gét lắm đấy vì nó biết mình nói như vậy là khinh miệt nó,  chính tôi đã thử một lần gọi như vậy và mặt tụi sinh viện Trung Quốc tối sầm lại ở Đai Học Quốc Gia Hà Nội