Tại sao Trung Quốc xây dựng rất nhiều thứ cho Campuchia mà không phải cho Việt Nam?

Hỏi đápDanh mục đơn: VĂN HÓATại sao Trung Quốc xây dựng rất nhiều thứ cho Campuchia mà không phải cho Việt Nam?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Tại sao Trung Quốc xây dựng rất nhiều thứ cho Campuchia mà không phải cho Việt Nam?

Trả lời Nguyễn Ánh: 

Người Việt Nam rất gét người Trung Quốc, coi Trung Quốc là kẻ thù cho nên có cho không miễn phí Việt Nam họ cũng không thèm mà đồ Tàu thì đâu có tốt, người Việt thường có câu “Thâm Như Tàu” ám chỉ Trung Quốc là lũ thâm ác, nên người Việt Nam luôn cảnh giác trước Trung Quốc do vậy Trung Quốc chỉ có thể xây dựng cho những quốc gia như Campuchia  thôi nhé

 

CHIA SẺ