Tại sao Hà Nội là thủ đô của Việt Nam? Tại sao không phải là Sài Gòn?

Hỏi đápDanh mục đơn: VĂN HÓATại sao Hà Nội là thủ đô của Việt Nam? Tại sao không phải là Sài Gòn?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Tại sao Hà Nội là thủ đô của Việt Nam? Tại sao không phải là Sài Gòn?

Trả lời:

  • Lịch sử – Văn hóa : Hà Nội có bề dày lịch sử hơn nghìn năm, nói thật là “cội nguồn của văn hóa Việt Nam”. Nhiều triều đại Việt Nam đã đặt kinh đô ở đây,
  • Sài Gòn mới thành lập cách đây vài thế kỷ , chưa có nền văn hóa sâu sắc
  • Địa chính trị: Hà Nội và Sài Gòn đều quan trọng như nhau, Dù ai là Thủ đô – Cùng đoàn kết xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh

CHIA SẺ