Tại sao các công đoàn Hoa Kỳ lại phổ biến ở miền Bắc hơn miền Nam, hay đó là một khuôn mẫu?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎITại sao các công đoàn Hoa Kỳ lại phổ biến ở miền Bắc hơn miền Nam, hay đó là một khuôn mẫu?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Tại sao các công đoàn Hoa Kỳ lại phổ biến ở miền Bắc hơn miền Nam, hay đó là một khuôn mẫu?

Trả lời:

Miền Bắc được công nghiệp hóa sớm hơn nhiều so với miền Nam, vào thời điểm mà công việc của các nhà máy và nhà máy rất kinh khủng, lương thấp và nguy hiểm. Các ngành công nghiệp ở miền Bắc được thống nhất khi đại đa số người miền Nam vẫn làm việc trong các trang trại hoặc các cơ sở kinh doanh nhỏ.

Khi miền Nam bắt đầu công nghiệp hóa, chủ yếu ở các nhà máy dệt và một số ngành sản xuất công nghiệp, các công đoàn đã không có nhiều chỗ đứng và trong khi tôi không thể nói rộng ra tại sao thì tôi có thể kể lại một ví dụ cụ thể về lý do.

Cha tôi từng làm việc trong một nhà máy ở Winder GA sản xuất toa tàu cho hệ thống San Francisco amd Washington DC khi họ hợp nhất. Mọi việc diễn ra tốt đẹp trong khoảng một năm nhưng công đoàn quyết định đình công. Không yêu cầu nhân viên phiền bạn. Chỉ cần ra quyết định đình công và báo cho người lao động biết.

Phản ứng đầu tiên tự nhiên là “chúng ta sẽ được công đoàn trả lương khi đình công”? Khi câu trả lời là không, toàn bộ nhân viên về cơ bản đã nói với công đoàn rằng hãy tự đi F và quay lại làm việc.

Tôi nghĩ rằng có rất nhiều yếu tố kinh tế xã hội dẫn đến việc miền nam không thống nhất nhưng nguyên nhân lớn nhất là chi phí sinh hoạt thấp kết hợp với bản chất tự nhiên nổi loạn với văn hóa. Người miền Nam thực sự không chịu được việc bị bảo phải làm rất tốt.

CHIA SẺ