Câu 67: Tại ngã ba hoặc ngã tư không có đảo an toàn, người lái xe phải nhường đường như thế nào là đúng trong các trường hợp dưới đây?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 67: Tại ngã ba hoặc ngã tư không có đảo an toàn, người lái xe phải nhường đường như thế nào là đúng trong các trường hợp dưới đây?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 67: Tại ngã ba hoặc ngã tư không có đảo an toàn, người lái xe phải nhường đường như thế nào là đúng trong các trường hợp dưới đây?

1. Nhường đường cho xe đi trên đường nhánh từ bất kỳ hướng nào tới.
2. Nhường đường cho người đi bộ đang đi trên phần đường dành cho người đi bộ sang đường.
3. Nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính đi từ bất kì hướng nào tới, nhường đường cho xe ưu tiên, nhường đường cho xe đi từ bên phải đến.

Đáp án: 2, 3

CHIA SẺ