Câu 49: Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 49: Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 49: Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào?

1. Phải nhường đường cho xe đi bên phải.
2. Xe báo hiệu xin đường trước xe đó được đi trước.
3. Phải nhường đường cho xe đi bên trái.

 

Đáp án: 3

CHIA SẺ