Tên gọi lực lượng dân quân của các cụ già thời kháng chiến chống Mỹ?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬTên gọi lực lượng dân quân của các cụ già thời kháng chiến chống Mỹ?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Tên gọi lực lượng dân quân của các cụ già thời kháng chiến chống Mỹ?

Trả lời: Bạc đầu quân.

CHIA SẺ