Tên gọi hai chữ Việt Nam và quốc hiệu Việt Nam có từ bao giờ?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬTên gọi hai chữ Việt Nam và quốc hiệu Việt Nam có từ bao giờ?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Tên gọi hai chữ Việt Nam và quốc hiệu Việt Nam có từ bao giờ?

Trả lời: Tên gọi hai tiếng Việt Nam xuất hiện khá sớm trong các thư tịch cổ cách đây 5 thế kỉ, nhưng chính thức có quốc hiệu Việt Nam là vào thời Tây Sơn, niên hiệu Quang Trung thứ 5, năm 1792.

 

CHIA SẺ