Tên của cầu thủ nào đã được đặt cho một thiên hà hồi năm 2015?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎITên của cầu thủ nào đã được đặt cho một thiên hà hồi năm 2015?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Tên của cầu thủ nào đã được đặt cho một thiên hà hồi năm 2015?

Trả lời: Cristiano Ronaldo – Thiên hà mang tên Galaxy Cosmos Redshift 7 (CR7)

CHIA SẺ