Số người tham dự mít tinh độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 là bao nhiêu?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬSố người tham dự mít tinh độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 là bao nhiêu?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Số người tham dự mít tinh độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 là bao nhiêu?

Trả lời: Trên nửa triệu người

CHIA SẺ