Quy định cầu thủ ra sân cần có số trên áo và không trùng nhau áp dụng năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIQuy định cầu thủ ra sân cần có số trên áo và không trùng nhau áp dụng năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Quy định cầu thủ ra sân cần có số trên áo và không trùng nhau áp dụng năm nào?

Trả lời: Năm 1939: Quy định cầu thủ ra sân cần có số trên áo và không trùng nhau

CHIA SẺ