Python có thể thay thế VBA không?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÔNG NGHỆPython có thể thay thế VBA không?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Python có thể thay thế VBA không?

Trả lời:

Vâng, Python có thể thay thế VBA và trên thực tế, việc tích hợp Python với Excel rất dễ dàng.

Tôi đã sử dụng Python để tự động hóa rất nhiều công việc Excel trong vài năm qua. Chưa bao giờ nhìn lại VBA kể từ khi tôi bắt đầu sử dụng Python. Có rất nhiều cách để sử dụng Python để tương tác với Excel, nhưng cá nhân tôi chọn sử dụng xlwings. Hướng dẫn này nói về cách tích hợp Python với Excel.

Bạn có thể làm như sau với Python:

  1. Kiểm soát gần như hoàn toàn Excel, nhập giá trị, công thức, biểu đồ, v.v.
  2. Tự động hóa các quy trình thường có bên trong Excel
  3. Tạo các hàm do người dùng xác định và các tập lệnh giống macro
  4. Với Python, việc tích hợp với các ứng dụng không phải Excel khác cũng dễ dàng hơn. Ví dụ: việc tìm kiếm trên web trong Python dễ dàng hơn nhiều so với trong VBA.
  5. Ngày nay ai cũng có dữ liệu lớn, riêng Excel (plug-in PQ và VBA) đang trở nên lỗi thời trong việc xử lý lượng lớn dữ liệu. Python là tiêu chuẩn mới.

CHIA SẺ