Câu 11: “Phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những loại nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 11: “Phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những loại nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 11: “Phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những loại nào?

1- Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
2- Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và xe máy chuyên dùng.

Đáp án: 1, 2

CHIA SẺ