“Phương tiện giao thông đường bộ” gồm những loại nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG“Phương tiện giao thông đường bộ” gồm những loại nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 9: “Phương tiện giao thông đường bộ” gồm những loại nào?

1. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ.
2. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng.
3. Cả hai ý nêu trên.

Đáp án: 1

CHIA SẺ