Những người Ảrập phát động Thánh chiến tại Châu Âu vào thế kỉ nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬNhững người Ảrập phát động Thánh chiến tại Châu Âu vào thế kỉ nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Những người Ảrập phát động Thánh chiến tại Châu Âu vào thế kỉ nào?

Trả lời: Thế kỉ thứ VIII

CHIA SẺ