Câu 22: Những hành vi nào sau đây bị cấm?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 22: Những hành vi nào sau đây bị cấm?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 22: Những hành vi nào sau đây bị cấm?

1. Bấm còi, rú ga liên tục, bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ.
2. Bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong khu đô thị và khu dân cư, trừ các xe ưu tiên khi đang làm nhiệm vụ.

Đáp án: 1, 2

CHIA SẺ