Câu 15: Những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 15: Những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 15: Những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm?

1- Đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép.
2- Lạng lách, đánh võng.

Đáp án: 1, 2

CHIA SẺ