Những bang nào của Hoa Kỳ bắt đầu bằng các nguyên âm?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎINhững bang nào của Hoa Kỳ bắt đầu bằng các nguyên âm?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Những bang nào của Hoa Kỳ – Mỹ bắt đầu bằng các nguyên âm?

Trả lời:

Những bang nào của  Mỹ bắt đầu bằng các nguyên âm?

 1. Alabama
 2. Alaska
 3. Arkansas
 4. Arizona
 5. Indiana
 6. Iowa
 7. Illinois
 8. Idaho
 9. Oregon
 10. Ohio
 11. Oklahoma
 12. Utah (Bắt đầu bằng một nguyên âm trong cách viết, nhưng không phải trong cách phát âm)

CHIA SẺ