Nhị, kèn búp, trống chiến là những nhạc cụ của loại hình nghệ thuật nào ?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎINhị, kèn búp, trống chiến là những nhạc cụ của loại hình nghệ thuật nào ?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây