“Nhằm thẳng quân thù mà bắn” là khẩu hiệu của người anh hùng nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬ“Nhằm thẳng quân thù mà bắn” là khẩu hiệu của người anh hùng nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

“Nhằm thẳng quân thù mà bắn” là khẩu hiệu của người anh hùng nào?

Trả lời: Nguyễn Viết Xuân.

CHIA SẺ