Nhà sàn Bác Hồ, nơi lưu giữ nhiều di tích của vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu, ngôi nhà này hoàn thành vào năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬNhà sàn Bác Hồ, nơi lưu giữ nhiều di tích của vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu, ngôi nhà này hoàn thành vào năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Nhà sàn Bác Hồ, nơi lưu giữ nhiều di tích của vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu, ngôi nhà này hoàn thành vào năm nào?

Trả lời: 1958

CHIA SẺ