Nghĩa quân Triệu Quang Phục chọn đầm nào làm căn cứ?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬNghĩa quân Triệu Quang Phục chọn đầm nào làm căn cứ?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Nghĩa quân Triệu Quang Phục chọn đầm nào làm căn cứ?

Trả lời: Đầm Dạ Trạch, nên Triệu Quang Phục được gọi là Dạ Trạch Vương.

CHIA SẺ