Câu 12: Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 12: Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 12: “Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào?
1. Người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
2. Người điều khiển, dẫn dắt súc vật, người đi bộ trên đường bộ.

Đáp án: 1, 2

CHIA SẺ