Câu 44: Người lái xe phải làm gì khi quay đầu xe trên cầu,gầm cầu vượt, đường ngầm hay khu vực đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 44: Người lái xe phải làm gì khi quay đầu xe trên cầu,gầm cầu vượt, đường ngầm hay khu vực đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 44: Người lái xe phải làm gì khi quay đầu xe trên cầu,gầm cầu vượt, đường ngầm hay khu vực đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt?

1. Không được quay đầu xe.
2. Lợi dụng chỗ trống và phải có người làm tín hiệu sau xe để đảm bảo an toàn.
3. Lợi dụng chỗ trống có thể quay đầu được để quay đầu xe cho an toàn.

Đáp án: 1

CHIA SẺ